BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

ISO/IEC 17021:2011

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ISO17021

Bir kuruluşun kalite veya çevre yönetim sistemi gibi bir yönetim sistemi belgesine sahip olması; kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin ilgili yönlerinin yönetimine yönelik politikasına uygun olan bir sistemi uygulamakta oldukları güvencesini vermenin bir yoludur. ISO/IEC 17021:2011 belgelendirme kuruluşlarına yönelik şartları belirler. Bu şartların yerine getirilmesi,belgelendirme kuruluşlarının yönetim sistem belgelendirmesini yetkin, tutarlı ve tarafsız bir tarzda yapılmasını sağlamak için uyulması gereken şartları belirler. Böylelikle bu tip kuruluşların ulusal ve uluslararası seviyede kabul edilmesi ve tanınması kolaylaşır. ISO/IEC 17021:2011, uluslararası ticaretin yararına yönetim sistemi belgelendirmesinin tanınmasını kolaylaştırmaya yönelik bir temel olarak hizmet vermektedir.
Yönetim sisteminin belgelendirmesi, belgelendirilen kuruluşun yönetim sisteminin aşağıdaki hususları sağladığına dair bağımsız kanıtını sağlar:

 1. Belirtilmiş şartlara uygunluk,
 2. Kuruluşun beyan etmiş olduğu politikasını ve hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirme kabiliyeti,
 3. Etkin bir şekilde uygulanma.

ISO/IEC 17021:2011 standardı, yönetim sistemlerinin bütün tiplerinin (kalite yönetim sistemleri veya çevre yönetim sistemleri gibi) tetkikinin ve belgelendirmesinin yeterliliği, tutarlılığı ile tarafsızlığı için ve bu faaliyetleri yerine getiren kuruluşlar için prensipleri ve şartları kapsar. Bu standarda uygun olarak çalışan belgelendirme kuruluşlarının her türlü yönetim sistem belgelendirmesi yapması gerekmez.

Belgelendirmenin genel amacı, yönetim sisteminin belirlenmiş şartları karşıladığı yönünde bütün taraflara güven vermektir. Belgelendirmenin değeri, kamu güveninin derecesi ile tarafsız ve yeterli üçüncü taraf değerlendirmesiyle oluşturulan güvenden kaynaklanır. Bu taraflar aşağıdakileri kapsar; ancak, bunlarla sınırlı değildir:

 1. Belgelendirme kuruluşlarının müşterileri,
 2. Yönetim sistemleri belgelendirilmiş kuruluşlarının müşterileri,
 3. Kamu kurumları,
 4. Özel kuruluşlar,
 5. Diğer kamu üyelerinin müşterileri.

Güven telkin eden prensipler aşağıdakileri kapsamaktadır:

 1. Tarafsızlık,
 2. Yeterlilik,
 3. Sorumluluk,
 4. Açıklık,
 5. Sır saklamak,
 6. Şikayetlerin çözümlenmesi

BELGELENDİRME TETKİKLERİ; Bütün belgelendirme tetkikleri 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama I tetkikler başvurulan standart ve başvuran kuruluşun risk gurubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilebilir. Aşama I ve Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri birbirini takip edecek biçimde planlanabilir. Ancak Aşama I tetkiki sırasında uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, tespit edilen uygunsuzluğun kapatılması için öngörülen süre sonuna kadar Belgelendirme (Aşama II) tetkiki gerçekleştirilmez.

GÖZETİM TETKİKLERİ; Gözetim Tetkikleri, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin Belgelendirme (Aşama II) tetkik tarihi temel alınarak en az yılda bir kez incelenmesidir. Belgelendirme (Aşama II) tetkikleri sonrasında yapılan 1.Gözetim tetkikleri Belgelendirme (Aşama II) tetkik tarihinin son günü esas alınarak aşağıda açıklanan geçici veya mücbir haller dışında 12 ay içerisinde yapılır. İnceleme Yönetim Sisteminin tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Gözetim Tetkiklerinin sayısı Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürlüklerine ulaşan müşteri şikayetleri, Gözetim Tetkiki sırasında bulunan uygunsuzluğun derecesine göre veya Tetkik Heyetinin, Tetkik Raporunda belirttiği görüş doğrultusunda artırılabilir. Bir belge kullanma döneminde (3 yıl) en az 2 gözetim tetkiki yapılır. Bu süre içinde referans standardın tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. Gözetim tetkikleri için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, ilgili Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilerek, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar ilgili Müdürlük tarafından (Yürütme Komitesine sunulmaksızın), mücbir sebepler için (örneğin doğal afetler, ekonomik kriz, terörist faaliyetler, ağır sağlık sorunları, v.b. durumlarda) en fazla 6 aya kadar (tek seferde 6 ay olmaması kaydıyla) yürütme komitesi kararı ile erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih, bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz.
Tetkiklerde bulunan uygunsuzluklardan dolayı askıya alma hali dışındaki durumlarda askı halinin kaldırılabilmesi için kuruluş talebi ile yapılacak tetkik, standardın tüm maddelerini kapsayacak şekilde “Gözetim + Askı Takip” tetkiki olarak yapılır.
Kuruluş, referans standardın Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İç Tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, Tetkik Heyetine bu uygulamalara ait kayıtları Gözetim Tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır.

TAKİP TETKİKİ; Belgelendirme Tetkiki neticesinde kuruluşun belge almaya hak kazanamaması durumunda, gözetim tetkiki sonucunda sahada tetkik yapılarak kapatılması gereken majör/minör uygunsuzluklar tespit edildiği taktirde veya kuruluşun Askıya Alma maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen tetkiktir. Belgelendirme (Aşama II) Tetkiki sonrası Takip Tetkiki söz konusu olduğunda, uygunsuzlukların önemi dikkate alınarak tetkik, tam tetkik olarak gerçekleştirilebilir.
Yürütme Komitesi karar tarihini takiben 6 aylık süre içinde takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermez ise müracaatı iptal edilir.

ISO/IEC 17021 STANDART MADDELERİ;
1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.PRENSİPLER
4.1.GENEL
4.2.TARAFSIZLIK
4.3.YETERLİLİK
4.4.SORUMLULUK
4.5.AÇIKLIK
4.6.GİZLİLİK
4.7.ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
5.GENEL ŞARTLAR
5.1.YASAL SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HUSUSLAR
5.2.TARAFSIZLIĞIN YÖNETİLMESİ
5.3.YÜKÜMLÜLÜK VE FİNANSMAN
6.YAPISAL ŞARTLAR
6.1.ORGANİZASYON YAPISI VE ÜST YÖNETİM
6.2.TARAFSIZLIĞI KORUMA KOMİTESİ
7.KAYNAK ŞARTLARI
7.1.YÖNETİMİN VE PERSONELİN YETERLİLİĞİ
7.2.BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAN PERSONEL
7.3.DIŞ KAYNAKLI MÜNFERİT TETKİKÇİLERİN VE TEKNİK UZMANLARIN KULLANIMI
7.4.PERSONEL KAYITLARI
7.5.DIŞ KAYNAK KULLANIMI
8.BİLGİ ŞARTLARI
8.1.KAMUYA AÇIK BİLGİ
8.2.BELGELENDİRME DOKÜMANLARI
8.3.BELGELENDİRİLMİŞ MÜŞTERİLER KÜTÜĞÜ
8.4.BELGELENDİRMEYE ATIF VE MARKALARIN KULLANILMASI
8.5.GİZLİLİK
8.6.BELGELENDİRME KURULUŞU VE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ
9.PROSES ŞARTLARI
9.1.GENEL ŞARTLAR
9.2.BAŞLANGIÇ TETKİKİ VE BELGELENDİRME
9.3.GÖZETİM FAALİYETLERİ
9.4.YEDİNDEN BELGELENDİRME
9.5.ÖZEL TETKİKLER BELGELENDİRME
9.6.BELGELENDİRMEYİ ASKIYA ALMA,GERİ ÇEKME VEYA KAPSAMINI DARALTMA
9.7.İTİRAZLAR
9.8.ŞİKAYETLER
9.9.BAŞVURU SAHİPLERİ VE MÜŞTERİLERİNİN KAYITLARI
10. BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN YÖNETİM SİSTEM ŞARTLARI
10.1.SEÇENEKLER
10.2SECENEK 1: ISO 9001 STANDARDINA GÖRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
10.3.SEÇENEK 2: GENEL YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI