BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Ev ve Kurum Temizliği

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

EV VE KURUM TEMİZLİĞİ
ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ
MESLEK : EV VE KURUM TEMİZLİĞİ
MESLEK ELEMANI TANIMI
Ev, büro ve kurumlarda hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak temizlik yapabilme bilgi ve becerisine sahip olan kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı sektöründe;
1. Konaklama işletmelerinde,
2. Ev ve kurum hizmetlerine ve sosyal hizmetlerine yönelik tüm kurum ve kuruluşlarda,
3. Danışma ve temizlik şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
-Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
-Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
-Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
-Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
-Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
-Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 400/208 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. YETERLİLİKLER MODÜLLER SÜRE
Ev ve kurum hizmetlerini yürütmek Ev ve kurum hizmetleri 40/32
Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygulamak Hijyen ve Sanitasyon 40/16
Kişisel hijyeni sağlamak Personel Hijyeni 40/24
Oda düzenlemek ODa düzenleme 40/16
Yüzey temizliği yapmak Yüzey Temizliği 40/8
Zemin temizliği yapmak Yüzey Temizliği 40/16
Tefrişat temizlemek TEfrişat temizliği 40/24
Banyo donanımlarını temizlemek Banyo donanımları temizliği 40/32
Çamaşır ve diğer eşyalardab leke çıkarmak Leke çıkarma 40/24
KAtı atıkların bertaraf sürecini yürütmek KAtı atıklar 40/16
TOPLAM 400/208