BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton-Betonarme Deneyleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA BETON-BETONARME DENEYLERİ
ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
İnşaat mühendisliği uygulamalarında laboratuvar çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu sektörde çalışacak elemanın bilgi donanımı önemlidir. Deney
öncesi çalışmalar, aletlerin bakımı, deneylerin yapılması ve yorumlanması konusunda teknik elemanların yetiştirilmesi önemlidir. Ülkemiz deprem
kuşağındadır. Meslek elemanı, depreme dayanıklı yapı konusunda birtakım sismik aletleri kullanabilme becerisi olan, tahribatlı ve tahribatsız deney aletlerini kullanabilen, beton karışım hesaplarında deneyimli, şantiye laboratuvarının kurulması ve işletilmesi konusunda çalışabilecek, hazır beton tesislerinin çalıştırılabilmesi konularında donanımlı kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Maden
Mühendisleri, Malzeme Mühendisleri, Mimarlar, Jeologlar, Kimyagerler, Fizik Bölümü Lisans mezunları veya 4 yıllık Lisans mezunları.
2. Tüm mühendislik bölümü öğrencileri.
3. İnşaat Teknolojisi Alan Öğretmenleri,
4. İnşaat Teknikerleri ve tüm iki yıllık Ön Lisans mezunları,
5. Lise ve Meslek Lisesi mezunları.
6. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında;
Yapı-İnşaat sektöründe; betonarme inşaat şantiyelerinde,yapı elemanları üretim tesislerinde, hazır beton tesislerinde, yapı denetim çalışmalarında,
altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmalarında, belediye fen ve imar işleri çalışmalarında, il özel idare teknik çalışmalarında, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına ait çalışma sahalarında, Üniversitelerdeki tüm teknik laboratuvarlar vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için İnşaat Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
-Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
-Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilirler.
-Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
-Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
-Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
-Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/56 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1 Beton deneyleri yapmak / Beton Deneyleri / 40/32
2 Beton formları kullanmak / Beton Formları / 40/24
TOPLAM 80/56