BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İş Güvenliği Eğitimleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
egitim

Eğitimin Amacı:

Genel Amaç; Bu modül ile çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma, yangın ve meslek hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik tedbirlerini alabilecek ve bu kazaların meydana gelmesi durumunda da yapılması gereken iş ve işlemleri yürütebileceksiniz.
Amaçlar;

 1. İş yerinde güvenlik önlemlerini alabileceksiniz.
 2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabileceksiniz.
 3. İş yerinde olabilecek kaza, yaralanma ve yangınların sebeplerini kavrayarak önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabileceksiniz.
 4. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebileceksiniz.

Eğitim İçeriği:

 1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 6. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 7. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 8. Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 9. Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 10. Uyarı işaretleri,
 11. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 12. Temizlik ve düzen,
 13. Yangın olayı ve yangından korunma,
 14. Termal konfor şartları,
 15. Ergonomi,
 16. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 17. İlk yardım, kurtarma.

İş Güvenliğinin Tanımı
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir.
İş Güvenliğinin Önemi
Dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bazı tedbirleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hâle getirmek gerekmektedir.
İş Güvenliğinin Amacı
Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak
Çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak
İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak
İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek
Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
Çalışma verimini artırmak
İşçi Sağlığı
Bütün mesleklerde çalışanların sağlığını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.
Kişi Güvenliği
Yapılması Gerekenler

 1. Küçük bile olsa her olay derhâl amire bildirilmelidir.
 2. Koruyucu gözlük takılmalıdır.
 3. Koruyucu ayakkabı giyilmelidir.
 4. İş başında iş elbiseleri mutlaka giyilmeli ve iş elbiselerinin düğmeleri ilikli olmalıdır. Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır.
 5. Saçlar kısa kesilmiş olmalı, gerekiyorsa koruyucu şapka giyilmelidir.
 6. Tezgâh çalıştırılmadan önce bütün koruyucuların yerlerinde ve iş görebilecek durumda olmaları sağlanmalıdır.
 7. Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır. Keskin kenarlı parçalara, çapak ve pürüzlere dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı ve keskin kenarlı bırakılmamalıdır.
 8. Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır. Ağzı bozuk anahtar veya takım kullanılmamalıdır.
 9. Çekiç başlarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir.
 10. Bir parça, vinç ile kaldırılırken güvenli bir uzaklıkta durulmalıdır.

Yapılmaması Gerekenler

 1. Çalışırken parmaklarda yüzük, kolda saat bulundurulmamalıdır.
 2. İş elbiselerinin ceplerinde keskin veya sivri uçlu takım bulundurulmamalı ve taşınmamalıdır.
 3. Tezgâhın çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır. Tezgâhın kesme sıvısında el yıkanmamalı veya tezgâha yabancı madde atılmamalıdır. Aksi hâlde sıvı kirlenmiş ve özelliği bozulmuş olur.
 4. Madenî taşlar çıplak elle temizlenmemeli ve toplanmamalıdır. Bu iş için fırça ve çengel kullanılmalıdır.
 5. Ağır parçalar tek başına elle kaldırılmamalıdır. Kaldırma aracı kullanmalı ya da yardım istenmelidir.
 6. Eğe ve benzeri takımlar kesinlikle sapsız olarak kullanılmamalıdır.
 7. Çalışan tezgâhın üstüne gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgâha dayanılmamalıdır.

Eğitim Süresi:
Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Çalışanlara verilecek eğitimler;

 1. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 2. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 3. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak düzenlenir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.