BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Elektriksel Test Hizmetleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
tesisat kontrol

ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROLÜ

 1. Binanın onaylanmış iç tesisat elektrik projesi istenerek, kontrol edilir.
 2. Elektrik iç tesisatının sıva üstü veya sıva altı olduğu kontrol edilir. Sıva üstü elektrik tesisatlarında kabloların kablo kanalı veya borular içerisinden, zarar görmeyecek ve direk teması önlenecek şekilde çekilip çekilmediği kontrol edilir.
 3. Kablolarda, kablo bağlantıların açık kablo olmamasına, özellikle nemli ortamlarda elle temas edilen yerlerde özel anahtarlar seçilmiş olmasına dikkat edilir.
 4. Boatların içerisindeki linyelere (prize giden kablolar) ve sortilere (anahtarlara giden kablolar) bakılır. Bu kabloların bina içi tesisatı yönetmeliğine uygun seçilip seçilmediği kontrol edilir. Kabloların üzerinde uygunluk işareti olup olmadığına dikkat edilir.
 5. Kablonun bağlantı yapıldığı noktada ki vidaların sıkı sıkıya vidalanıp vidalanmadığı kontrol edilir.
 6. Bina içi kullanım alanları aynı şekilde her oda için tek tek kontrol edilir.
 7. Bina içerisindeki elektrik tesisatının toplandığı ana boat ve sigorta kutularında bulunan sıralı otomatların bağlantıları kontrol edilir.
 8. Akım değerleri topraklı prizlerde, kombilerde, normal prizlerde, ve aydınlatma ampullerinde her biri için açma kapama yapılarak kontrol edilir. 25-15-10 amper değerlerinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.
 9. Topraklı prizlerde toprak hattının prize gelip gelmediği multimetre ile kontrol edilir. Diğer prizlerde multimetre ile şebeke voltaj değeri ölçülür. Bu değer 220 volt olmalıdır.

ELEKTRİK PANO KONTROLÜ

 1. Müşteriden onaylanmış elektrik tesisat projesi istenir.
 2. Projede belirtilen aktif reaktif sayaç binanın elektrik tesis gücüne göre aktif reaktif ve kapasitif sayaçların konulup konulmadığı kontrol edilir.
 3. Trafodan veya şebeke ceyranından gelen enerjiye göre ana şalterinin uygunluğu kontrol edilir.
 4. Etiket değeri üzerinden ana şalter değerine uygun bıçaklı sigortaların konulup konulmadığı, konulmuş olup atan sigortaların yerine uygun sigorta seçilip konulup konulmadığı kontrol edilir.
 5. RST baralarının pano içindeki dizilimi kontrol edilir. Bu baralardan yapılan dağıtımların bara çıkışlarında akım değerlerinin ölçümü multimetre ile yapılarak kontrol edilir.
 6. Bina içi kullanılan alet, cihaz, makinelerin ve aydınlatma tesisatının enerji sarfiyatının değerleri ölçülerek toplanır. Çıkan değere uygun besleme kablosunun kesiti kontrol edilir.
 7. Müşterinin elektrik projesinde belirtilen ve Türkiye Elektrik Kurumunca tahsis edilen güç ile müşterinin kurulu enerji gücü karşılaştırılır.. Tahsis edilen güç kurulu güçten yüksekse onay verilir, değil ise tesisatta ısınma ve yanmaya sebep verebileceğinden dolayı trafo ile bina panosu arasındaki kablo bağlantısının değişimi önerilir ve kompanzasyon panosu projesi istenir.
 8. Kompanzasyon İlgili kapasitif değer hesabı yapılır. Panodaki kapasitif değer kurulu güce orantısız ise kondansatör ilavesi tavsiye edilir. Cos fi değeri 0,8 olup olmadığı kontrol edilir. Bu değerin altında olmamalıdır.

TEST STANDARTLARI
Elektrik İç Tesisat Ölçüm Raporu
AG Topraklama Geçiş Direnci Raporu
Yalıtım Direnci Ölçüm Raporu
TS EN 61557 Alçak gerilim Dağıtım Sistemlerinde Elektriksel Güvenlik Deenenmesi, Ölçülmesi, veya İzlenmesi ile ilgili donanımlar
TS EN 61057 Kaldırma Donanımları – Yalıtkan Kollu 1 kv’yı aşan gerilim altında çalışmak için kurallar
Elektrik tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

 

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com