BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı Ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Amaç: Gıda üretim ve perakende işyerlerinde kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların resmi kontrollerindeki özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir.
Tanımlar
Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
Kızartma yağı: Gıda maddelerinin kızartılmasında kullanılmakta olan katı ve sıvı yağı,ifade eder.

Resmi Kontrol ve Analiz Metotları
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların fiziksel ve kimyasal özellikleri Ek-1'de verilmiştir.
Resmi kontrol
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.
Aşağıda verilen polar madde veya asit sayısı aşılmış olan yağlar hiçbir şekilde gıda olarak kullanılamaz. Bu yağlar 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır ve geri kazanılması veya bertaraf ettirilmesi sağlanır.
KIZARTMADA KULLANILMAKTA OLAN KATI VE SIVI YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ
Kızartma Yağı Sıcaklığı (°C): <180
Polar Madde (%): <25
Asit Sayısı (mg KOH/g yağ): <2,5

Numune alma ve analiz metotları
29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete'nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde hüküm bulunmaması halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki üründen Bakanlıkça hazırlanan numune alma prosedürüne uygun olarak numune alınır ve analiz metotları 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete'nin 3 üncü mükerrerinde yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.