BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Alev ve Mekanik Darbe Altında Devre Bütünlüğü Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel


Alarm, aydınlatma ve haberleşme amaçları için acil durum devreleri olarak kullanılması amaçlanan ve yangına karşı kendinden dayanıklılığa sahip olarak tasarımlanmış kablolar için deney metodunu kapsar. Fiber kablolar hariç, acil durum devreleri için beyan gerilimi 80 V’un altında olan kablolar da dahil olmak üzere beyan gerilimi 600/1000 V’u geçmeyen kablolara uygulanır. Deney numunesi, her bir ucundan dış örtüleri yaklaşık olarak 100 mm çıkarılmış 1200 mm’ den daha az olmayan bir kablo parçası olmalıdır. Kablonun her bir ucunda her bir iletken elektriksel bağlantılar için uygun olarak hazırlanır ve açığa çıkan iletkenlerin birbirleriyle temasını önlemek için birbirinden ayrı tutulur.

Deney duvarı, bir tanesi levhanın tepesinde diğeri ise tabanında olan iki yatay çelik desteğe rijit olarak bağlanmış ısıya dayanıklı tutuşmayan ve metalik olmayan malzemeden yapılmış bir levhadan meydana gelir. Ayrıca düşey destekler kullanılabilir. Levha yaklaşık olarak (900 ±100) mm uzunluğunda, (300 ± 50) mm genişliğinde ve (10 ± 2) mm kalınlığında ve deney duvarının toplam kütlesi (örnek olarak levha ve çelik destekler) (10 ± 0,5) kg olmalıdır.

Her deney başlangıcında hem deney düzeneğinin hem de bulunduğu ortamın sıcaklığı 25 ± 15 °C aralığında olmalıdır. Isıl çift düzeneği çıkarılır ve kablo deney numunesi deney duvarı üzerinde konumlandırılır. Bek deney duvarından (40 ± 2) mm mesafede yatay olarak ve bek ile ısıl çiftin merkez hatları arasındaki mesafe için doğrulama işleminde belirtildiği gibi kablonun taban hattının aşağısındaki aynı düşey mesafede konumlandırılır.

Beyan Gerilimi 600/1000 V a Kadar Olan Elektrik Güç ve Kontrol Kabloları

Numunenin transformatör ucunda nötr iletkeni ve herhangi bir koruyucu iletken topraklanır. Metal ekranlar, boşalma teli veya metalik tabaka birbirleriyle bağlanmalı ve topraklanır. Devre diyagramında nötr veya koruyucu iletken olarak kullanılması için amaçlandığı özel olarak tanımlanan herhangi bir iletken hariç tutularak transformatör (transformatörler) iletkenlere bağlanır. Metalik bir kılıf, zırh veya ekran, nötr veya koruyucu iletken olarak kullanıldığı durumda nötr veya koruyucu iletken gibi devre diyagramında bağlanır.

Tek, çift veya üç faz iletkenli kablolar için her bir faz iletkeni, her bir fazda 2 A’ lik sigortayla veya eş değer karakteristikleri olan devre kesicisi ile transformatörün (transformatörlerin) çıkışının ayrı fazına bağlanır. Dört veya daha fazla iletkene sahip çok damarlı kablolar (nötr veya koruyucu iletkenler hariç) için iletkenler, mümkün olduğu kadar bitişik iletkenlerin farklı gruplarda olmasını sağlayacak şekilde kabaca üç eşit gruba ayrılır. Çok çiftli kablolar için iletkenler, her çiftin a-damarı bir faza ve her bir çiftin b-damarı diğer faza bağlanmasını sağlayacak şekilde iki eşit gruba bölünür. Dörtlüler 2 çiftli gibi işlem görür.

Çok üçlü kablolar için iletkenler, her bir üçlünün a-damarı bir faza ve her bir üçlünün b-damarı diğer faza ve her bir üçlünün c-damarı transformatörün üçüncü fazına bağlanmasını sağlayacak şekilde üç eşit gruba bölünür. Her bir grubun iletkenleri seri olarak bağlanır ve her bir grup transformatör çıkışının ayrı fazına her bir fazda 2 A’ lik sigortayla veya eşdeğer karakteristikleri olan devre kesici ile bağlanır.


Beyan Gerilimi Olmayan Elektrik Veri ve Haberleşme Kabloları

Numunenin transformatör ucunda herhangi bir topraklama iletkeni topraklanmalıdır. Metal ekranlar, boşalma teli veya metalik tabaka birbirleriyle bağlanmalı ve topraklanmalıdır. Devre diyagramında topraklama iletkeni olarak kullanılması için amaçlanan özel olarak tanımlanmış herhangi bir iletken hariç tutularak transformatör (transformatörler) iletkenlere bağlanır.

Çok damarlı kablolar için iletkenler (herhangi bir topraklama iletkeni hariç), mümkün olduğu kadar bitişik iletkenlerin farklı gruplarda olmasını sağlayacak şekilde kabaca iki eşit gruba ayrılır.

Çok çiftli kablolar için iletkenler, her bir çiftin a-damarı bir faza ve her bir çiftin b-damarı diğer faza
bağlanmasını sağlayacak şekilde iki eşit gruba bölünmelür. Dörtlüler 2 çiftli gibi işlem görmelidir.

Çok üçlü kablolar için iletkenler, her bir üçlünün a-damarı bir faza ve her bir üçlünün b-damarı diğer faza ve her bir üçlünün c-damarı transformatörün üçüncü fazına bağlanmasını sağlayacak şekilde üç eşit gruba bölünmelidir. Her bir grubun iletkenleri seri olarak bağlanmalı ve her bir grup gerilim besleme kaynağı çıkışının ayrı fazına her bir fazda 2 A’ lik sigortayla veya eş değer karakteristikleri olan devre kesici ile bağlanmalıdır.

Testte kullanılan standartlar aşağıda verilmiştir.
TS EN 50200
EN 60584-1
EN 60695-4
IEC 60793-1-4