BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Demetlenmiş Kablolarda Alev İlerleme Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Deney, iç ortamlarda ve/veya aynı sistemde yanyana kullanılan kablolarda, bir tutuşma halinde alev ilerlemesini ölçmeyi amaçlar. Bu tip kablolar, kablo şaftlarında yanyana bütün katlar arası döşendiğinden dolayı, insan hayatı için kritik öneme sahiptir. Düşey olarak monte edilen demetlenmiş elektrik veya optik tellerin veya kabloların düşey alev yayılmasının değerlendirilmesi ile ilgili deney yöntemlerini ve bu yöntemlerde tarif edilen aşağıdaki kategorileri kapsar. Kategorilerde testin hangi şartlarda uygulanacağından bahsedilmiştir, aşağıdaki bölümlerde daha detaylı bilgiler mevcuttur.

Kategori AF/R: Deney numunesinin metal olmayan malzemesinin 7 Litre/metre lik nominal toplam hacmini elde etmek için aralıklı bir düzenleme içerisinde, ön ile arka yüzü üzerinde deney merdivenine monte edilen ve iletken kesit alanı 35 mm² ’den daha büyük olan güç kablolarıyla ilgilidir. Alev uygulama süresi, 40 dakika olmalıdır. Bu montaj yöntemi, kablo şartnamesinde belirtildiği gibi ihtiyaç duyulduğunda özel tesisatlarda kullanılan belirli kablo tasarımları için amaçlanır. Genel kullanım için amaçlanmaz.

Kategori A: Deney numunesinin metalik olmayan malzemesinin 7 Litre/metre lik nominal toplam hacmini elde etmek üzere deney merdiveni üzerine tesis edilen kablolarla ilgilidir. Alev uygulama süresi 40 dakikadır. Montaj metodunda standart merdivenin ön tarafı, istenen deney parçalarının sayısına göre iletken kesiti 35 mm² den daha büyük olan kablolarda standard veya geniş bir merdiven, iletken kesiti 35 mm² ve daha küçüklerde standart merdiven kullanılır. Bu kategori, değerlendirilmesi gereken metalik olmayan malzemenin büyük hacimlerde olduğu genel kullanım için amaçlanmıştır.

Kategori B: Deney numunesinin 3,5 Litre/metre ’sindeki metal olmayan malzemesinin nominal toplam hacmini elde etmek için deney merdiveni üzerine monte edilen kablolar ile ilgilidir. Alev uygulama süresi, 40 dakikadır. Montaj metodu içinde standard merdivenin ön tarafı kullanılır. Kategori, metal olmayan malzemenin ortam hacimlerinin değerlendirilmesin gerekli olduğu durumlarda genel kullanım için amaçlanır.

Kategori C: Deney numunesinin her bir metresi için metalik olmayan malzemenin 1,5 Litre/metre lik anma toplam hacmini elde etmek üzere deney merdiveni üzerine tesis edilen kablolarla ilgilidir. Alev uygulama süresi 20 dakikadır. Montaj metodu standard merdivenin ön tarafını kullanır. Bu kategori, değerlendirilmesi gereken metalik olmayan malzemenin düşük hacimlerde olduğu durumda genel kullanım için amaçlanmıştır.

Kategori D: Deney numunesinin metalik olmayan malzemesinin 0,5 Litre/metre lik anma toplam hacmini elde etmek üzere deney merdiveni üzerine tesis edilen, yalnızca dış çapı 12 mm veya daha küçük olan ve kesit alanı 35 mm² veya daha küçük olan küçük kablolarla ilgilidir. Alev uygulama süresi 20 dakikadır. Montaj metodunda standard merdivenin ön tarafı yalnızca temas biçimli olanlar için kullanılır. Bu kategori, değerlendirilmesi gereken metalik olmayan malzemenin çok düşük hacimlerde olduğu durumda küçük kablolar ile kullanım için amaçlanmıştır.

Testte aşağıdaki standartlar kullanılmaktadır.

IEC 60695-4
IEC 60332-3-10 ed1.1 2009 / EN 60332-3-10 2009 / TS EN 60332-3-10 2011
IEC 60332-3-21 2000 / EN 60332-3-21 2009 / TS EN 60332-3-21
IEC 60332-3-22 ed1.1 2009 / EN 60332-3-22 2009 / TS EN 60332-3-22
IEC 60332-3-23 ed1.1 2009 / EN 60332-3-23 2009 / TS EN 60332-3-23
IEC 60332-3-24 ed1.1 2009 / EN 60332-3-24 2009 / TS EN 60332-3-24
IEC 60332-3-25 ed1.1 2009 / EN 60332-3-25 2009 / TS EN 60332-3-25

 

Kablolara Uygulanan Elektriksel Testler

Kablolara Uygulanan Performans Testleri