BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Duman Yoğunluğu Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Duman yoğunluğunun ölçülmesi kabloların yanma performanslarının değerlendirilmesinde önemli bir husustur, çünkü bu insanların tahliyesi ve yangınla mücadele için erişilebilirlik konularıyla ilişkilidir. Kablolarının belirtilen şartlarda yanması durumunda ortaya çıkan duman emisyonunun yoğunluğunu ölçmek için kullanılacak deney işlemlerinin detaylarını kapsar. Kabloların deney için hazırlanması ve monte edilmesi yolları ile kabloların yakılması usullerini açıklar ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi için tavsiye edilen kuralları verir.

Dairesel olan kablolarda deneyi yapılacak numunenin çapı kumpas ile ölçülür ve her biri 1,00 m ± 0,05 m uzunluğunda olan numuneler, aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda kesilir.

Kablonun toplam çapı (D) Deney parçası sayısı
D > 40 1
20 < D ≤ 40 2
10 < D ≤ 20 3
5 < D ≤ 10 N1: 45/D  (Değer, tam sayı değilse, bir alt tamsayıya yuvarlanır.)
1 < D ≤ 5 N2:45/3D (Değer, tam sayı değilse, bir alt tamsayıya yuvarlanır.)
N1: Deney parça sayısı; N2: Deney demet sayısı

Çapı 1 mm den büyük, 5 mm den küçük olan numunelerde üst tablodaki formülden çıkan sonuç, demet sayısını göstermektedir. Her demet için yedi deney parçası hatve uzunluğu 20xD ile 30xDolacak şekilde birlikte bükülmeli ve merkezlerinde ve merkezin her iki tarafında her 100 mm’de bir yaklaşık 0,5 D çaplı bir telle iki tur bağlanmalıdır.

Deneye başlamadan önce deney küp sıcaklığı 25 ± 5°C olmalıdır. Sıcaklık, küpün iç duvar yüzeyinde yerden 1.5 - 2.0 m yüksekten ve iç yüzeyden 20 cm uzakta olacak şekilde ölçülür.                  

Testte kullanılan standartlar aşağıda verilmiştir.

TS EN 61034-1

TS EN 61034-2

TS EN 61034-3

IEC 60695-4

IEC 61034-1