BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Malzeme Analizleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
malzeme analizi

AMAÇ: Bu method, ziynet alaşımlarında, tercihan ISO 9202 ‘de belirtilen ayar aralığında, XRAY Cihazı ile ölçüm yapılmasıdır. Cihaz üreticisinin Metodur.

UYGULAMA

Prensip
Numune, XRAY Cihazı ile değerlerinin ölçülmesidir.

DİKKAT : X-RAY XDL-B cihazı ve buna kumanda eden PC mutlaka topraklanmış ve regüle edilmiş temiz bir güç kaynağına bağlanarak çalıştırılmalıdır.(Mümkünse UPS kullanılmalıdır. XDL-B'nin güç gereksinimi 120 W, PC'nin 120 W dir. (ekran hariç) Ayrıca sistem korozif olmayan temiz ve tozsuz çevre şartlarında kullanılmalıdır. Bu şekildeki kullanımlardan doğacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Cihazla birlikte pure-element seti, müşterinin siparişine göre kalibrasyon takımları ve diğer bazı aksesuarlar olabilir. Super WinFTM ve PDM (Product Data Management) software'i opsiyon olarak seçilmiş olabilir.

CİHAZIN AÇILMASI, PROGRAMIN YÜKLENMESİ VE ÖLÇÜME HAZIRLIK:

1. Önce PC yi , ekranı ve yazıcıyı açın.
2. X-RAY XDL-B cihazının sağ yan yüzündeki ON/OFF düğmesinden cihazı açın. Kabin içindeki yüksek gerilim anahtarını ON konumuna getirin.
3. WinFTM software'i çalıştırın ve OK düğmesini tıklayarak programı açın. (DİKKAT DEMO seçeneği değil !)
5. Bu durumda ekranın sağ alt köşesinde 0-1 sayıları sürekli yanıp söner.
4. Cihaz ilk açıldığında X-RAY ünitesinin bir ısınma süresine ihtiyacı vardır. Zaten yüksek gerilim anahtarı açıldığında bu işlem otomatik olarak devreye girer. Ayrıca WinFTM software’inde ekranda yüksek gerilimin hazır olup olmadığı HV adjust mesajıyla belirtilir.

UYGULAMA (PRODUCT)SEÇİLMESİ, UYGUNLUK VE ÖLÇÜM:

1. En üstteki Product sekmesinin altındaki ‘’Select Product’’ kısmından veya PROD. Select kısa yol tuşundan daha önce set edilmiş olan uygulamalardan biri seçilir. (Product. ZnNi/Fe, Cr/Ni/Cu,.. ) seçilir.

2. Daha önce, ilgili uygulama (product) için hazırlanmış ve raporuyla saklanmış olan kendi parçanızı ölçme alanı içine koyarak en az 5 defa aynı yerden ölçüp bu ölçümlerin ortalamasını daha önceki ölçme değeriyle karşılaştırın. İlk ölçümle (yazılı olarak saklanan) son ölçüm arasındaki fark 4s den (s: standart sapmadır. Cihaz otomatik olarak hesaplar) küçükse ölçüme devam edilebilir. Büyükse NORMALİZASYON işlemi yapılır. Bu da yeterli olmazsa (yani 4s den halen büyükse) yeniden kalibrasyon yapılması tavsiye edilir.NORMALİZASYON ve KALİBRASYON işlemleri ileride anlatılmaktadır.

3. Ölçme için önce yüzeyi düzgün kirlilik varsa zımparalanarak temizlenir ve işaretlenerek parça kabin içine yerleştirin. Parça X-Ray ışınları sayaca ( counter'a) giderken önü kesilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Bunun için ingilizce kullanma talimatındaki ilgili sayfalardaki ‘’Positioning the specimen’’ kısmına bakınız. Ölçme yapacağınız yeri ekrandan izleyerek ölçme alanı içine denk getirin. Netlik tekerleğinden ekrana bakarak netlik ayarı yapın. (DİKKAT! netlik ölçüm için bir parametredir.) Ayrıca ekranın en altında görünen mesafe bilgisi - (eksi) değerli olmamalıdır. Netlik yaparken yüzeyin parlaklık durumuna göre ışık ayarını yazılımdan değiştirebilirsiniz. Ölçüm yapılacak yerin bir kalemle daire şeklinde çizilmesi tavsiye edilir.

4. Ölçme işlemi X-Ray üzerindeki START butonuna basılarak yapılabileceği gibi software üzerindeki START'a basılarak da yapılabilir. Ölçme süresi daha önce tavsiye edilen sürede ayarlanması gedir. Bu süre değiştirilmek istenirse software de INFO (modify Application) butonuna basılarak ayarlanır. Buradan ayrıca ölçme birimi (µm, mils, nm, mils, özel) ve diğer bazı parametreler değiştirilebilir.

5. Tavsiye Edilen Ölçme süreleri :

 1. Kalibrasyon yapılırken en az 30 sn.
 2. İki katlı kaplama veya alaşım ölçümünde 50 sn. (en az 3-5 okuma)
 3. Tek katlı kaplama kalınlığı ölçümünde 10-15 sn. olarak tavsiye edilir.

Metal alaşımlarında ölçüm 3 yüzey okuma en az 50 sn dir. Ancak öngörülen ölçme süreleri uygulamalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle verilen değerler geneldir.

NORMALİZASYON, BAZ MALZEME DÜZELTMESİ VE KALİBRASYON:

Yazılımda (Software) Calibrate Menüsü altında kalibrasyona yönelik dört değişik seçenek vardır.

 1. Base correction
 2. Normalize
 3. Calibrate
 4. Calibration standart set : Kalibrasyon standartlarının değerleri değiştirilebilir

Cihaza, daha önce müşteri tarafından satın alınmış olan kalibrasyon takımlarıyla FISCHER tarafından kalibrasyonlar yapılmış ve yüklenmiştir.

Bu işlemlerin herhangi birini yapmadan önce orijinal uygulamaları ( product) değişik bir isimle kopyalayarak bunlar üzerinde çalışılması tavsiye edilir. Böylece orijinal uygulamalarınız daima sağlıklı bir şekilde korunacaktır.

Uygulamaların ( Product) Kopyalanması:
WinFTM de Product seçeneğinden COPY'yi seçin, uygulama listesinden istediğiniz uygulamayı (product) seçin, bunu seçince karşınıza yeni isim seçme kutusu çıkar. Burada seçmiş olduğunuz uygulamanın önüne otomatik olarak COPY OF ...... ibaresi gelir. İsterseniz bunu değiştirerek yeni bir isim verebilirsiniz. Aplikasyon numarası başka bir numara verilmezse mevcut son numarayı takip eden numaralara atanır. İstenen değişiklikler yapıldıktan sonra OKEY tuşuna basılarak kopyalama işlemi tamamlanır.

BAZ MALZEME DÜZELTMESİ (BASE CORRECTION):

DİKKAT! Eğer kullanılan uygulamaya ait ana tanım dosyası Def.MA da Base correction özelliği yoksa bu özellik aktif olmaz. Genellikle baz alaşım ise (CuZn, CuSn, SnPb vb) bu özellik aktif olur.

Eğer daha önce yapılmış olan kalibrasyondaki baz malzeme özellikleri değiştirilmek istenirse (farklı baz malzemedeki kompozisyon değişikse), kullanıcı kendi kaplanmamış baz malzemesini kullanarak bu düzeltmeyi yapabilir.

Menüdeki Calibrate seçeneğinden BASE CORRECTION seçeneği tıklanır. Kendi baz malzemenizi yerleştirin (Element: Measure product’s base material)yazısı çıkar. Çıkacak mesajlar uygulamaya göre değişik olabilir. Baz malzeme yerleştirilir ve OK tıklanır. İşlem sonucunda cihaz ölçme moduna geçer.

NORMALİZASYON:

Bu işlemin gerekli olduğu durumlar daha önce açıklanmıştır.
Calibrate seçeneğinden NORMALIZE tıklanır.

 1. Burada saf baz malzeme bilgisi ya kalibrasyon standart seti içindeki baz malzeme ölçülerek alınır ya da TOOLS ve SPECTRUM seçeneklerinden ilgili baz malzeme SPK dosyasından alınır.
 2. Kendi baz malzemeniz üzerinden ölçümler yapılır.
 3. Bazı uygulamalarda kalibrasyon setindeki baz malzeme de istenebilir.
 4. END OF NORMALIZATION ACCEPT MEASUREMENT çıkar. Yes tıklanırsa normalizasyon teyit edilmiş olur.
 5. Cihaz ölçüme hazır hale gelir.

Özetle, normalizsayon baz malzeme bilgilerini değiştirir. Ayrıca Measure Elements seçeneği Def.MA içinde işaretlemiş ise bu durumda Normalizasyonda sırasıyla uygulamalardaki tüm elementlerin ölçümleri de sorulur.

KALİBRASYON (CALIBRATE):
Bu işlemin gerekli olduğu durumlar daha önce açıklanmıştır.
Kalibrasyon için gerekli olanlar :

 1. Baz malzeme ( Ölçüm için kaplanmamış baz malzeme) Uygulamada baz malzeme değişimi öngörülmemişse ihtiyaç yoktur.
 2. Kalibrasyon takımındaki kaplama kalınlık değerleri bilinen, o uygulamaya uygun kaplanmış standartlar.
 3. Pure element kalibrasyon standartı(ları). Temel elementler setinden alınabilir.

Menüden Calibrate tıklanır. Calibrate'e gelinir. İstenenler sırayla yapılır.
Kalibrasyon önce cihaz mutlaka 15 dakika süreyle ısıtılmış olmalıdır. (HV tüpü anahtarı açılmış olmalıdır.)

Dikkat edilecek hususlar:

 1. Cihazı bu konuda eğitim görmemiş kişiler kullanmamalıdır.
 2. Ölçüm için ölçülecek parçanın altına herhangi bir malzeme yükseltme amacıyla konulabilir. Parça konumlandırması için oyun hamuru veya çeşitli aparatlar yapılabilir. Fakat parçayı çok fazla yükseltip sayaca ( counter'a ) kesinlikle temas ettirilmemelidir. Sayaç hassas ve önemli bir parçadır.
 3. Cihaz X-Ray ünitesi kapağı kapanmadan çalışmamaktadır.
 4. X-Ray tübü sağlığa zararlı olabilecek şekilde bir ışın yaymamaktadır. Bunla ilgili olarak orijinal kullanma kitabı ekindeki açıklamaları ve raporları okuyunuz.
 5. Bu cihazın Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilmesi gerekir. Bu konuyla ilgili tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Konuyla ilgili bilgiler kullanıcıya teslim edilmiştir.
 6. Cihaz kabini ve diğer kısımlar korozif maddelerle temizlenmemelidir. Kontrol bilgisayarı ise bilgisayar bakım kurallarına göre kullanılmalıdır.
 7. Kalibrasyon parçaları kesinlikle hiç bir temizleyici ile silinmemelidir.
 8. Cihazın bunun dışında herhangi özel bir bakıma ihtiyacı yoktur. Sadece tozlu, nemli ve aşırı sıcak ortamlarda bulundurulmamalıdır.
 9. Orijinal kullanma kitabı ayrıntılı bilgilere sahiptir.
 10. Kullanma kitabındaki talimatlara uyularak kullanılmalı ve arıza anında üretici ile temasa geçilmelidir.