BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Brınell Sertlik Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Metalik malzemelerin Brinell sertlik deneyinin kapsamdaki standartlara ve ölçüm aralıklarına uygun olarak yapılış, hesaplama ve değerlendirme sürecini tanımlamaktadır.
Bu talimat, Sertlik deney laboratuvarında bulunan Brinell Sertlik Cihazı (Bulut Makina DIGIROCK/RBOV) kullanılarak oda sıcaklığında metalik malzemelerin Brinell sertlik testinin yapımını kapsamaktadır.
DENEY METODU
TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 Metalik malzemeler- Brinell sertlik deneyi bölüm 1 deney metodu
NUMUNE TANIMI
Test yapılacak numuneler ürün standardı ve TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 madde 6’ya uygun hazırlanmış olarak bölüme teslim edilir. Numune; oksit tufalı, yabancı madde ve özellikle yağlayıcı bulunmayan düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır. Deney parçasının yüzeyi, basma izinin çapının doğru ölçülmesine uygun olmalıdır. Deney parçasının kalınlığı, iz derinliğinin en az sekiz katı olmalıdır.
ÖLÇÜLEN DEĞİŞKEN, BİRİMİ ve ÖLÇÜM ARALIĞI
Sertlik değeri ölçülür. HB 187.5/2.5, HB 62.5/2.5 Ölçüm aralığı 0-450 HB arası. Birimsiz.
KULLANILAN CİHAZ ve DONANIMLAR
Brinell Sertlik Cihazı - (Bulut Makina DIGIROCK/RBOV)
REFERANS STANDARTLAR ve MALZEMELER
•HBW 2.5 mm sertlik ucu
•Sertifikalı 216 HBW 187.5/2.5 kalibrasyon bloku
ÇEVRE ve ORTAM ŞARTLARI
Deney TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 madde 7.1’e uygun olarak (23 ± 5)°C sıcaklıkta yapılmalıdır.

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR
•Deney parçasının standartlara uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.
•Cihazın kontrolü, cihazın kullanıldığı her gün, kullanılacak yaklaşık her sertlik seviyesinde ve her aralık ve skalada yapılmalıdır. Kontrolden önce, ölçme cihazı, ISO 6506-3’e göre kalibrasyonu yapılmış bir referans sertlik bloğu üzerinde referans batma kullanılarak dolaylı olarak doğrulanmalıdır (her aralık/skala ve sertlik seviyesi için). Ölçülen boyut sertifikalı değer ile ± % 5 toleransla aynı olmalıdır. Ölçme cihazı bu deneyden geçemezse uygun bir işlem yapılmalıdır.
•Deney parçasının kalınlığı, iz derinliğinin en az sekiz katı olmalıdır. İzin ortalama çapına göre en az kalınlık değerleri TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 Ek B’de verilmiştir

TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 Çizelge 2’de verilen deney kuvvetleri kullanılmalıdır (Diğer deney kuvvetleri ve kuvvet-çap oranları özel anlaşma ile uygulanabilir).

•Basma ucu deney yüzeyine değdirilir ve sarsıntıya, titreşime ve kaymaya yol açmayacak şekilde, belirtilmiş değere ulaşıncaya kadar yüzeye dik yönde kuvvet uygulanır. Başlangıç kuvvetinin uygulanmaya başladığı ilk andan, deney kuvvetinin tamamının uygulandığı ana kadar geçen süre 2 saniyeden az, 8 saniyeden çok olmamalıdır. Bu kuvvet 10 s - 15 s süreyle uygulanır. Daha uzun tatbik süresi gerektiren bazı malzemeler için bu süre ± 2 s toleransla uygulanır.
•Deney parçasının kenarından her bir izin merkezine kadar olan uzaklık, ortalama iz çapının en az iki buçuk katı olmalıdır. Birbirine komşu iki izin merkezleri arasındaki uzaklık, ortalama iz çapının en az üç katı olmalıdır.
•Her izin çapı birbirine dik iki yönde ölçülür. İki okumanın aritmetik ortalaması Brinell sertlik değerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır.

HESAPLAMALAR
Sertlik değeri TS EN ISO 6506-1 Şubat 2007 Madde 4 Çizelge 1’e göre hesaplanır.
Çizelge 1 - Semboller ve kısaltmalar