BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Rockwell B Ve C Sertliği Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Metalik malzemelerin Rockwell B ve C sertlik deneyinin kapsamdaki standartlara ve ölçüm aralıklarına uygun olarak yapılış, hesaplama ve değerlendirme sürecini tanımlamaktadır.
Sertlik deney laboratuvarında bulunan Rockwell Sertlik Cihazı (Bulut Makina DIGIROCK/RBOV) kullanılarak oda sıcaklığında metalik malzemelerin HRB ve HRC sertlik testlerinin yapımını kapsamaktadır.
DENEY METODU
TS EN ISO 6508-1 Haziran 2007 Metalik malzemeler-Rockwell sertlik deneyi bölüm 1 deney metodu
NUMUNE TANIMI
Test yapılacak numuneler ürün standardı yada TS EN ISO 6508-1 Haziran 2007 madde 6’ya uygun hazırlanmış olarak bölüme teslim edilir. Numune mamul standardında aksi belirtilmedikçe, düzgün, pürüzsüz, oksitsiz, tufalsız, yabancı malzeme (özellikle yağlama maddeleri) bulunmayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
ÖLÇÜLEN DEĞİŞKEN, BİRİMİ ve ÖLÇÜM ARALIĞI
Rockwell sertlik değeri ölçülür. Ölçüm aralığı HRB 30-110 arası, HRC 20-70 arası, Birimsiz.
KULLANILAN CİHAZ ve DONANIMLAR
Rockwell Sertlik Cihazı – Bulut Makina DIGIROCK/RBOV
REFERANS STANDARTLAR ve MALZEMELER
•HRB sertlik ucu
•Sertifikalı HRC sertlik ucu
•96.6 HRB kalibrasyon bloku
•Sertifikalı 59.2 HRC kalibrasyon bloku
ÇEVRE ve ORTAM ŞARTLARI
Deney TS EN ISO 6508-1 Haziran 2007 madde 7.1’e uygun olarak (23 ± 5)°C sıcaklıkta yapılmalıdır.

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR
•Deney parçasının standartlara uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.
•Deney, mamul standardında aksi belirtilmedikçe, düzgün, pürüzsüz, oksitsiz, tufalsız, yabancı malzeme (özellikle yağlama maddeleri) bulunmayan bir yüzeyde yapılmalıdır. Titanyum gibi, basma ucunu aşındırabilecek reaktif metaller için bir istisna yapılmıştır. Bu gibi durumlarda, gazyağı gibi özel bir yağlayıcı kullanılabilir. Yağlayıcı kullanımı deney raporunda belirtilmelidir.
•Deney parçasının veya denenmekte olan tabakanın kalınlığı, daha ince deney parçalarının ölçülen sertlik değerini etkilemediği gösterilmedikçe, konik batıcı uçlarda sürekli derinliğin en az on katı, bilye batıcı uçlarda en az on beş katı olmalıdır (asgari değerler TS EN ISO 6508-1 Haziran 2007 Ek B’de verilmiştir).

Deneyde dikkat edilmesi gereken hususlar;
•Bir seri deneye başlamadan önce veya en son deneyden sonra 24 h’den fazla zaman geçmişse ve basma ucu veya deney numunesi desteğinin her değiştiğinde ve çıkarılıp yerleştirildiğinde, basma ucunun ve deney numunesi desteğinin cihaza doğru olarak monte edilip edilmediği araştırılmalıdır. Bu değişikliklerden sonra yapılan ilk iki okuma göz ardı edilmelidir.
•Silindirik mamuller, uygun bir şekilde, örneğin Rockwell sertliği en az 60 HRC olan çelik V-bloklarının merkezine yerleştirilerek desteklenmelidir. Düşeylikten herhangi bir kaçıklık yanlış sonuçlar vereceği için, doğru yerleştirmeye, yataklamaya ve iz yapma uçlarının, deney parçasının, merkezleme V-bloklarının ve numuneyi tutan mekanizmanın hizalanmasına özel bir önem verilmelidir.
•Batıcı uç deney yüzeyi ile temas eder duruma getirilir ve şoka, titreşime ve salınıma yol açmadan ön deney kuvveti Fo uygulanır. Ön deney kuvvetinin uygulanma süresi 3 sn. geçmemelidir.
•Ölçme cihazı, başlangıç konumuna ayarlanır ve şoka, titreşime veya salınıma yol açmadan, 1 sn. az, 8 sn. çok olmayan bir zaman aralığında uygulanan kuvvet F0’dan F’ye yükseltilir
•Toplam F kuvveti, 4 sn ± 2 sn süreyle uygulanır. Ön kuvvet Fo’ı koruyarak esas deney kuvveti F1 kaldırılıp ve kararlılığın sağlanması için kısa bir süre beklendikten sonra nihaî okuma yapılmalıdır.