BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Vıckers Sertliği Deneyi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Metalik malzemelerin Vickers sertlik deneyinin kapsamdaki standartlara ve ölçüm aralıklarına uygun olarak yapılış, hesaplama ve değerlendirme süreci tanımlamaktadır.
Sertlik deney laboratuvarında bulunan Vickers Sertlik Cihazı (Metkon Duroline M) kullanılarak oda sıcaklığında metalik malzemelerin Vickers sertlik testlerinin yapımını kapsamaktadır.
DENEY METODU
TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi bölüm 1 deney metodu
NUMUNE TANIMI
Test yapılacak numuneler ürün standardı ve TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 madde 6’ya uygun hazırlanmış olarak bölüme teslim edilir. Numune yüzeyi, mamul standardında aksi belirtilmedikçe, düzgün, pürüzsüz, oksitsiz, tufalsız, yabancı malzeme (özellikle yağlama maddeleri) bulunmayan bir yüzeye sahip olmalıdır. Yüzeyin nihai durumu, izin köşegen uzunluğunun doğru bir şekilde tayinine izin vermelidir.
ÖLÇÜLEN DEĞİŞKEN, BİRİMİ ve ÖLÇÜM ARALIĞI
Sertlik değeri ölçülür. HV 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 5 - 10. Ölçüm aralığı 0-5500 HV arası. Birimsiz.
KULLANILAN CİHAZ ve DONANIMLAR
Metkon Duroline M Sertlik Cihazı
REFERANS STANDARTLAR ve MALZEMELER
•Sertifikalı HV sertlik ucu
•Sertifikalı 466 HV 0.2 kalibrasyon bloku

ÇEVRE ve ORTAM ŞARTLARI
Deney TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 madde 7.1’e uygun olarak (23 ± 5)°C sıcaklıkta yapılmalıdır.

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR
•Deney parçasının standartlara uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.
•Cihazın kontrolü, cihazın kullanıldığı her gün, kullanılacak yaklaşık her sertlik seviyesinde, her aralık ve skalada yapılmalıdır. Kontrolden önce, ölçme cihazı, EN ISO 6507-3’e göre kalibrasyonu yapılmış bir referans sertlik bloğu üzerinde referans batma kullanılarak dolaylı olarak doğrulanmalıdır (her aralık/skala ve sertlik seviyesi için). Ölçülen boyut, sertifikalı değer ile EN ISO 6507-2:2005 Çizelge 5’te verilen hata ile toleransla aynı olmalıdır. Ölçme cihazı bu testten geçemezse uygun bir işlem yapılmalıdır.
•Deney parçasının veya deneye tâbi tutulan tabakanın kalınlığı, izin köşegen uzunluğunun en az 1,5 katı olmalıdır (TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 Ek A’ya bakınız).


DENEY İŞLEMİNİN YAPILIŞI
Metkon Duroline M Sertlik Cihazına göre hazırlanmış kullanım kılavuzu takip edilerek deneyler yapılır. Deneyde dikkat edilmesi gereken hususlar;
TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 Çizelge 3’te verilen deney kuvvetleri tavsiye edilir.

•Basma ucu deney yüzeyine temas ettirilir ve önceden belirlenen kuvvet değere ulaşılıncaya kadar, sarsıntıya veya titreşime yol açmadan deney yüzeyine dik yönde kuvvet uygulanır. Deney kuvvetinin ilk uygulanmaya başladığı andan başlayarak istenilen kuvvet değerine ulaşıncaya kadar geçen süre 2 s’den az 8 s’den çok olmamalıdır. Düşük-kuvvet sertlik ve mikrosertlik deneylerinde bu süre 10 s’yi aşmamalıdır. Düşük-yükte sertlik ve mikrosertlik deneylerinde basma ucunun yaklaşma hızı 0,2 mm/s’yi geçmemelidir. Deney kuvvetinin uygulandığı süre, (süreye bağımlı özellikleri bu aralığı uygun olmayan bir aralık yapan malzemelerin deneyleri hariç) 10 s - 15 s kadar olmalıdır. Bu deneyler için daha uzun bir süre uygulanmasına müsaade edilir ve bu süre sertlik gösterilişinin bir parçası olarak belirtilmelidir (TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 Madde 4.2’deki örneğe bakınız).
•Çelik, bakır ve bakır alaşımlarında herhangi bir izin merkezleri ile deney parçasının kenarı arasındaki mesafe, iz köşegen ortalamasının en az 2,5 katı; hafif metaller, kurşun, kurşun alaşımları, kalay ve kalay alaşımlarında iz köşegen ortalamasının en az 3 katı olmalıdır.
•Çelik, bakır ve bakır alaşımlarında komşu iki izin merkezi arasındaki mesafe, iz köşegen ortalamasının en az 3 katı; hafif metaller, kurşun, kurşun alaşımları, kalay ve kalay alaşımlarında iz köşegen ortalamasının en az 6 katı olmalıdır. İki komşu izin büyüklüğü birbirinden farklı ise mesafe, daha büyük olan izin ortalama köşegeni esas olarak belirlenmelidir.
•İki köşegen uzunluğu 0,001 mm hassasiyetle ölçülür. Vickers sertliği hesaplanması için yapılan iki okumanın aritmetik ortalaması alınır. Düz yüzeyler için, iki izin köşegenleri arasındaki fark ±% 5’ten fazla olmamalıdır. Fark daha büyükse bu, raporda belirtilmelidir.

HESAPLAMALAR
Sertlik değeri TS EN ISO 6507-1 Nisan 2007 Madde 4 Çizelge 2’ye göre hesaplanır. Metkon Duroline M cihazı için bu işlem kullanılan cihaz tarafından yapılmaktadır. Sertlik değeri doğrudan cihaz üzerindeki ekrandan okunur.