BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Su Analizleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
su mikro

Suların analizinde farklı mikroorganizma grupları aranır ya da sayılır. Mikroorganizma gruplarına göre kullanılan standart yöntemlerde ve özellikle besiyerlerinde değişiklik olur. Aşağıdaki su mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler ile standart analiz yöntemlerini gösteren bilgiler verilmiştir.
Anerob sporlu sülfit indirgeyen eden bakteriler: Sülfit indirgeyen bakteriler gıdalarla ilgili çeşitli mikrobiyel kriterlerde yer alan Gram pozitif, anaerobik çubuk şeklinde bakterilerdir. Sülfit indirgeyen bakteriler, gıdalarda hijyenik kalite belirlenmesinde kontaminasyon indikatörleri olarak değerlendirilirler. Sayımlarında kullanılan kültür ortamları ve inkübasyon sıcaklıkları daha ziyade Clostridium perfringens üzerinde yoğunlaşmıştır.

Clostridium perfringens: Sporlu ve anaerob bakteridir. Gıda zehirlenmelerine neden olan fekal bir bakteridir. Klinik mikrobiyolojide gazlı kangren etmeni olarak ve Cl. welchii adı ile bilinir. Analizi membran filtrasyon ile yapılır. Hazır NKS besiyeri yoktur. m-CP besiyeri bileşimi, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"te verilmiştir. Bileşimden hazırlamak yerine hazır besiyeri kullanılması önerilir.

Enterokoklar: Fekal streptokoklar adı ile de bilinen bu grup, su analizlerinde fekal kontaminasyonu belirlemek için E. coli 'den çok daha iyi bir indikatör olarak bilinir. Bunun nedeni E. coli 'ye oranla çevresel olumsuz koşullara daha dayanıklı olmalarıdır.
Bu grup bakteriler de dışkı kökenli olmakla beraber, E. coli 'den çok önemli bir farkları süt endüstrisinde peynir yapımı için starter kültür olarak kullanılmalarıdır. Buna bağlı olarak bir alıcı su kaynağı yakınında peynir yapan bir işletme enterokokları starter kültür olarak kullanıyorsa ve peynir altı suyunu doğrudan bu kaynağa veriyorsa sanki fekal kontaminasyon var gibi hatalı bir yorum yapılabilir.

Enterokok analizleri için Azide NPS besiyeri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Koliform Grup Bakteriler ve E. coli: Koliform grup bakteriler denildiğinde; 37 ºC'da yapılan inkübasyonda 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan, sporsuz, Gram negatif, çubuk bakteriler anlaşılır. Bunlar, Enterobacteriaceae familyası üyeleridir ve pratik olarak; Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii ve Klebsiella pneumoniae olmak üzere 5 tür bakteri, koliform grup bakterileri oluşturur. Bunlardan E. coli, doğada sadece sıcak hayvanların (memeliler ve kanatlılar) bağırsaklarında yaşadığı için, fekal kontaminasyon göstergesi olarak pek çok materyalde aranır/ sayılır. Grubun diğer üyeleri arasında başta Enterobacter aerogenes olmak üzere diğer bazıları dışkı kökenli iken, bazıları bitki/ toprak kökenlidir. Bir diğer deyiş ile E. coli sadece dışkı kökenli iken, Enterobacter aerogenes 'in bazıları dışkı bazıları da bitki/ toprak kökenlidir. Koliform grup içinde dışkı kaynaklı olan tüm üyeler "fekal koliform" olarak adlandırılır. Özellikle bitki kaynaklı gıda örneklerinde bazen, E. coli olmadığı halde diğer fekal koliformlara rastlanılabilmektedir. Buna bağlı olarak bazı ulusal ya da uluslararası standartlar, E. coli yerine fekal koliform analizini tercih etmektedir. Standart E. coli olarak bilinen bakteri genellikle zararsız hatta vücutta B vitamini sentezine katıldığı için yararlı olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte idrar yolları enfeksiyonlarına karıştığı da bilinmektedir. E. coli 'nin özel bir serotipi olan E. coli O157:H7 ise, bilinen gıda ve su kaynaklı en tehlikeli bakterilerden birisidir. Bunun dışında başka E. coli serotiplerinin de özellikle ishale yol açtığı bilinmektedir. Bunlar genel olarak DEC (Diyarejenik E. coli) olarak tanımlanırlar. Bu yönetmelik koliform grup bakteriler ve E. coli 'nin Tergitol TTC besiyerinde analizini göstermektedir. Koliform grup bakteriler ve E. coli için aşağıdaki diğer besiyerleri de kullanılabilir.

 1. Chromocult NKS
 2. Endo NKS
 3. MFC NKS
 4. Teepol NKS
 5. MacConkey NKS
 6. ECD NKS

Toplam bakteri (jerm): Toplam bakteri denildiğinde asıl olarak bir genel katı besiyerinde gelişerek koloni oluşturabilen aerobik mezofilik bakteriler ifade edilir. Mezofilik inkübasyon parametreleri farklı standartlarda farklı şekilde görülebilir. Örneğin, ABD'de genel olarak 35-37 ºC ve 24 saat kullanılırken AB ülkelerinde genel olarak 28-30 ºC ve 24 saat benimsenir. İnkübasyonda başka parametrelere de rastlanmaktadır. Su ya da gıda örneklerinde toplam bakteri sayısı, genel kalite kriteri olarak değerlendirilir. Maya ve küflerin de pek çok türü toplam bakteri analizinde kullanılan genel besiyerlerinde gelişerek koloni oluşturabilir. Bunlardan maya kolonileri tipik görüntüleri ile bakteri kolonilerinden ayrılır. Küfler ise 24 ya da 48 sat olarak verilen inkübasyon süresinde gelişerek koloni oluşturamazlar. Buna bağlı olarak küf analizlerinde inkübasyon süresi 4 ya da 5 gün olarak verilir. Bununla beraber, bu kavram kargaşalığına bağlı olarak, toplam canlı ya da toplam jerm (hücre) ifadesinin de bu grubu tanımlamak için kullanıldığına rastlanmaktadır. Toplam jerm analizinin dökme kültür yöntemi ile yapılmasını hükme bağlamıştır. Buna göre; steril 2 Petri kutusuna 1'er mL su numunesi aktarılır ve üzerine 45 ºC'da tutulan Yeast Extract Agar besiyerinden 15-20 mL kadar dökülür. Su örneği ile besiyerinin karışması sağlanır. Petri kutuları kendi hâlinde bırakılarak agarın katılaşması beklenir. Petri kutularından birisi 36±2 ºC'da 44±4 saat, diğeri 22±1 ºC'da 68±4 saat süre ile inkübe edilir. Petri kutuları inkübatöre tabanı değil, kapakları üzerine (ters olarak) yerleştirilir. İnkübasyon sonunda Petri kutuları incelenir, inceleme mümkün değilse 5±3 ºC'da en çok 48 saat saklanır. Bu süre sonunda düzensiz gelişme görülen Petri kutuları değerlendirmeye alınmaz. Analizin dökme plak yöntemi ile yapılmasının nedeni 1 mL su numunesinin doğrudan membran filtre ile süzülürse bu kadar küçük miktarın filtrede homojen yayılamayacağı içindir. Bu durumda 40-50 mL steril su içinde bu miktar su numunesi ilave edilir, karıştırılır ve membran filtreden süzülebilir. Suların, toplam bakteri analizlerinde kullanılabilecek NKS besiyerleri aşağıda verilmiştir.

 1. CASO NKS
 2. R2A NKS
 3. Standard NKS
 4. Standart TTC NKS
 5. TGE NKS
 6. Yeast Extract NKS

Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa, insan vücudunda iltihaplı yaralara neden olur. Bu nedenle özellikle yüzme havuzları ve rekreasyon amaçlı sularda bulunmasına izin verilmez. Ayrıca, antibiyotiklere çok direnç kazandığı için hastane enfeksiyonlarının başlıca etmeni olarak bilinir. Analizinde Cetrimide NPS başarıyla kullanılmaktadır.

http://www.gazolcumleri.com 

http://www.uygunlukmuayenesi.com

http://www.elektrikseltestler.com

http://www.elektrikselguvenliktestleri.com

http://www.ftalattesti.com

http://www.fitalattesti.com

http://www.iptestleri.com