BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Forklift Periyodik Kontrol

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Forkliftte denge ve ağırlık merkezi : Forkliftler, malzemelerin, yüklerin kaldırılması, istifi ve bir yerden bir yere taşınması için tasarlanmıştır. Bir forkliftin çalışması bir eksenin ( dayanak ) her iki tarafındaki dengelenmiş ağırlık prensibine dayanır. Bir forkliftte bu prensibin çalışabilmesi için, çatallardaki yükün, forkliftin ağırlığı ile dengelenmesi gerekir. Forklift ve yükün her ikisinin ağırlık merkezinin yeri denge için bir faktördür.
Her cisim bir Ağırlık Merkezi’ ne sahiptir. Forklift bir ağırlığı kaldırdığı zaman forklift ve yük yeni bir kombine (bileşke) Ağırlık Merkezine sahip olur. Forkliftin dengesi, kendisinin Ağırlık Merkezinin yeri ile veya eğer forklift yüklü ise, Bileşke Ağırlık Merkezi ile belirlenir.
Forklift hareketli parçalara sahip olduğundan (çatalları kaldıran asansör, tiltler), Ağırlık Merkezi de hareket eder. Kızak ileri veya geri tilt (yatırma) edince Ağırlık Merkezi de hareket eder. Asansör yukarı veya aşağı lift (kaldırma) edilince Ağırlık Merkezi de yukarı veya aşağı hareket eder. Yüklü bir forkliftte bu nedenle Ağırlık Merkezi ve buna bağlı olarak denge birçok faktörden etkilenir;
•Yükün şekline, ebatlarına, ağırlığına ve pozisyonuna
•Yükün kaldırılacağı yüksekliğe,
•İleri veya geri tilt (yatırma) miktarına,
•Lastik basıncına (şişirilen tip lastik ise)
•Frenleme, gaz verme veya dönüşlerdeki dinamik kuvvetlere,
•Forkliftin kullanıldığı yüzeyin durumu ve eğimine,
Bu faktörlerden son dördü, forklift yüksüz iken de göz önüne alınmalıdır. Çünkü yüksüz bir forklift, yüklü ve yükünü aşağıdan taşıyan bir forklifte nazaran yan tarafa daha kolay devrilir.
Forkliftin dengede olabilmesi için ( ileri veya yana devrilmemesi için ) Ağırlık Merkezi forkliftin denge tabanı içerisinde kalmalıdır. ( ön tekerleklerden arka aks eksenine çizilen bir üçgen içinde kalmalıdır ). Eğer Ağırlık Merkezi ön aksın ilerisine hareket ederse, forklift öne devrilir. Eğer Ağırlık Merkezi üçgenin herhangi bir tarafına kayarsa, forklift yan tarafa devrilir.
Eğer yük düzgün ( homojen ) değilse, ağır kısmı aynaya yakın yerleştirmeli ve çatallar üzerinde merkezlenmelidir.
Forklift ile yükü kaldırmadan önce yapılması gerekenler:
•Bir yükü kaldırmadan önce, kapasite diyagramını kontrol edin.
Eğer ataşman takılı ise, bu ekipman için konulan kapasite plakasını kontrol edin.
•Forkliftin kaldırabileceğim maksimum ağırlık, maksimum kapasite, kaldırma yüksekliğine ve yük merkezi mesafesine göre belirlenir. Bu yükü (maksimum kapasiteyi) belirlemek için kaldırma diyagramları kullanılır. Örnek; Yük merkezi mesafesi 600 mm, kaldırma yüksekliği 6000 mm olsun. İlk önce yük merkezi mesafesi için yatay çizgiden 600 mm’ yi bul, buradan dikme çıkıp kaldırma yüksekliği olan 6000 mm eğrisini kestir. Daha sonra kesişme noktasından yatay olarak sola doğru giderek maksimum müsaade edilebilir yük miktarını bul. Bu değer 1100 kg olarak bulunur.
•Diğer önemli veriler ise;
a)(kg) cinsinden maksimum müsaade edilen yük.
b)(mm) cinsinden kaldırma yüksekliği
c)Maksimum kapasite ile forklift modeli
d)(mm) cinsinden yük merkezinin çatal yüzeyinden mesafesi.
•Önemli pratik bilgiler ise;
Forkliftin üzerinde yazan kapasite miktarı (Örneğin 3 ton), bu forkliftin her şartta (her yükseklik ve ağırlık merkezinde) bu belirtilmiş ağırlığı kaldıracağı demek değildir. Forkliftlerin kaldırma kapasitesine bağlı olarak standart yük merkezi mesafeleri değişmektedir. Bu değerler genelde 1 ton’ a kadar 400 mm, 1-5 ton arası 500 mm, 5 ton üzeri 600 mm dir. Yani makinelerin kaldırma kapasiteleri bu belirtilen yük merkezi değerlerinde ancak nominal değerleri kadardır. Yük merkezini aşan değerlerde bu kapasite düşmektedir. Genelde kaldırma yüksekliği 4 metrenin üzerine çıktığında kaldırma kapasitesi azalmaya başlar.
Katalog veya kapasite diyagramı bulunmayan forkliftler için yaklaşık kaldırma kapasitesi aşağıdaki gibi hesaplanır.
Forkliftin kapasitesi ( nominal ):3000 kg.
Forkliftin yük merkezi :500 mm
Kaldırılacak yükün boyu :1500 mm
Yükün Merkezi ( düzgün yayılı ise ): 1500/2 : 750 mm
Forkliftin güvenli olarak maksimum kaldırma kapasitesi : 3000 x 500/750 = 2000 kg olarak ( 4 metre yüksekliğe kadar ) bulunur.

PERİYODİK KONTROL ADIMLARI
Forkliftlerin periyodik kontrol işlemi aşağıdaki talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır.
1.Teknik özelliklerin kontrolü.
2.Forkliftin genel görünüş ve uyarı sistemlerinin kontrolü.
3.Forklift emniyet sistemlerinin kontrolü.
4.Forklift kaldırma mekanizma sisteminin kontrolü.
5.Forkliftin yük kaldırma testi.
Teknik Özelliklerinin Kontrolü
•Bir önceki periyodik kontrol raporunu inceleyerek, varsa eksikliklerin giderildiğini kontrol et.
•Forkliftin sicil kartı ve bakım defteri olduğunu kontrol et.
•Forklift üzerindeki etiket değerlerini not al.

Forkliftin Genel Görünüş Ve Uyarı Sistemlerinin Kontrolü
•Forklift ataşmanlarının genel dış görünüşünü gözle kontrol et.
•Forklift ataşmanlarının genel dış görünüşünde tekniğe uymayan konumları not al. ( Dış boya, bakım, hareket sistemleri bağlantıları vs. )
•Ön farların, stop lambasının,ön ve arka sağ ve sol sinyal lambalarının, geri vites çalışma durumunda ışıklı ve sesli uyarıcıların çalışır durumda olduğunu kontrol et.

Forklift Emniyet Sistemlerinin Kontrolü
•Çarpma ve devrilmelere karşı koruyucu olarak geliştirilen ön korkulukta deformasyon ve çatlaklık durumunu kontrol et.
•Forklift operatörünü çarpma, devrilme, düşme gibi iş kazalarından korumak amacıyla geliştirilen üst korkulukta deformasyon ve çatlaklık durumunu kontrol et.
•Ön ve üst korkulukların tekniğe uygun olarak imal edildiğini ve yerine boyalı olarak monte edildiğini kontrol et.
•Servis ve el freninin durumunu forklift boşta ileri geri çalıştırarak kontrol et.
•Lastikleri ve bijonların tekniğe uygunluğunu kontrol et.
•Kapalı mekanlarda çalışması durumunda egzoz sisteminde gaz temizleyici ve tutucuların olduğunu kontrol et.
•Yük altında çalışan forklifte direksiyon hakimiyetini güçlendiren direksiyon topuzunun olduğunu kontrol et.
•Dar alan çalışması yapan forkliftin görüş açısını tam sağlamak amacıyla her iki yanına monte edilen aynaların tipleri ve montajlarının uygunluğunu kontrol et.
•Forklift karşı ağırlıklarının konumu ve bağlantı niteliğinin tekniğe uygunluğunu kontrol et.

Forklift Kaldırma Mekanizma Sisteminin Kontrolü
•Çatalın inik konumunda üstten, bir boy kalkık durumunda alttan, çatal malzemesinde deformasyon ve çatlak olmadığını kontrol et. ( Çatalların kontrolü; iki çatalın uçları arasındaki yükseklik farkı 6 mm den, çatal uzunluğunun % 3 den fazla olmamalıdır. Bıçak topukları % 10 ‘ dan fazla aşınmış ve çatallar eğik olmamalıdır. )
•Çatal açısının 90 derece olduğunu kontrol et.
•Çatalları, çatlaklar için, tamamen gözle muayeneden geçir ve çatlak,aşınma olup olmadığını kontrol et. Yüzey çatlakları tespit edildiğinde, çatal kol kullanımdan çekilmelidir. (Çatlakların ve aşınmaların kaynakla tamiri tavsiye edilmez.)
•Fabrika değerleri dışında çatal üzerine kaynakla uzatma yapılmamış olduğunu kontrol et.
•Çatal kilit piminin teknik ayna kızağındaki yuvasının teknik uygunluğunu kontrol et. Kilit piminin yerine oturup oturmadığı, işlevini kolayca yerine getirip getirmediği kontrol edilir. Çatal kilit piminin ayna kızağındaki kontrolü :
•Asansörü dik konuma getirin ve çatalları yerden 10 cm kaldırın.
•Asansörü öne doğru eğin
•Çatal sabitleme mandalını serbest konuma getirin ( çatallar bu konumda sola ve sağa hareket edebilir. )
•Yük ağırlık merkezi ile forkliftin ağırlık merkezi denk düşecek şekilde, çatal genişliğini yükün boyutuna göre ayarlayın.
•Asansörü dik konuma getirin, çatalları sabitlemek için sabitleme mandalını aşağı indirin ( çatallar kilitlenmiştir. )
•Ayna kızağına kilitlenen çatalın kilitlenme kontrolünü yap.
•Asansör makaralarının durumunu ve deformasyon, aşınma ve boşluğun teknik uygunluğunu kontrol et.
•Asansör makaralarının göbek pimlerindeki boşluğu kontrol et.
•Asansör silindiri ve kumanda valfinin çalışmasını ve çatlak, deformasyon, kaçak ve sızıntı olmadığını kontrol et.
•Asansör silindiri ve kumanda valfinde bakımlılık kontrolü yap.
•Asansör kep cıvataları sıkılık kontrolü yap.
•Gal zinciri aşıntı, pim ve ayar durumunun teknik uygunluğunu kontrol et.
Zincir gerginlik kontrolü ;
Çatallar yerden 10-15 cm yukarı kaldırılır. Orta kısımdan bastırıldığında sağ ve sol taraftaki zincirler eşit miktarda esnemelidir. ( sehimleri eşit olmalıdır ) Eğer sehimler farklı ise zincir gerginlik kontrolü saplama cıvatasından ayar yaptırılmalıdır.
Zincir uzama kontrolü;
Kullanılan zincire göre pim eksenlerinden ölçü alınarak uzama durumu kontrol edilir. 17 zincir baklası; 2-2,5 tonluk forklifte max.330 mm / 3 tonluk forklifte max.550 mm
•Tilt silindiri ve kumanda valfinin çalışmasını kontrol et.
•Tilt silindiri ve kumanda valfinde çatlak, deformasyon, kaçak ve sızıntı olmadığını kontrol et.


Forkliftin Yük Kaldırma Testi
•Forklift kaldırma sisteminin bütün hareketlerini önce boşta çalıştırarak fonksiyonlarını yerine getirdiğini kontrol et
•Kaldırma kapasitesinde veya imalatçı firma tarafından verilen test ağırlığında statik denge durumunu, kaldırma yüksekliği boyunca kontrol et.
•Kaldırma kapasitesinde veya imalatçı firma tarafından verilen test ağırlığında dinamik denge durumunu, kaldırma yüksekliği boyunca kontrol et.
•Yük altında kaldırma ve yükleme hareket sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirdiğini kontrol et. ( Deney ve hesaplama yöntemi TS 10116 ‘ ya göre yapılmaktadır.
•Yük altında kaldırma ve yükleme gruplarının hidrolik sistemlerinde kaçak, sızıntı vb. olmadığını kontrol et.
MUAYENE ve DENEY METOTLARI
•TS 10201 ISO 3184 İstif makineleri – ulaştırma ve ayaklı tip – kararlılık deneyleri
•TS ISO 1074 Karşı Ağırlıklı İstif Makinelerinin kararlılık deneyleri
•TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makineleri kararlılık deneyleri
•TS ISO 5057- Endüstriyel Araçlar- Kullanımda olan Forklift çatal kollarının Muayenesi ve Standartlarına uygun olarak yerine getirilmektedir.

EMNİYET TEDBİRLERİ
Muayene boyunca makinenin devrilmesini veya deney yükünün yer değiştirmesini önlemek için tedbirler alınmalıdır. Makinenin devrilmesini önlemek için kullanılan araçlar tamamıyla bağlantı veya zincirden ibaretse, bunlar, makine, devrilme noktasına ulaşıncaya kadar üzerinde dikkate değer bir sınırlama yapmayacak şekilde gevşek olmalıdır.
Deney yükünün yer değiştirmesi aşağıdaki tedbirler ile önlenmelidir;
a)Deney yükü yük taşıyıcıya veya eşdeğer yapıya sıkıca bağlanır.
b)Deney yükünün çatal kollar üzerine yerleştirilen uygun bir destekten zemine yakın asılması halinde deney yükü çatal üzerine yerleştirilirse asma noktası, deney yükü ağırlık merkezinin olması gereken noktasında olmalıdır.