BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İmalat Süreç Kontrol

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Yüksek/Alçak Gerilim Elektrik Malzeme ve Ekipmanları, Havalandırma ve Merkezi İklimlendirme Ekipmanları (Yer Konvektörü, Vav/Cav, Isı Geri Kazanım Cihazı, Hücreli Aspiratör, Hava Damperi vb.), Klima Santralleri İmalat Kontrolleri ve Ürün Muayeneleri yapılmaktadır.

İmalat ve Ürün muayenelerinde; Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü nitelik veya performansının önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uyup uymadığının tespiti yapılır.

İmalatın çeşitli aşamalarında;

1. Performans testleri,

2. Ömür testleri,

3. Spesifikasyonlara uygunluğun ölçülmesi şeklinde yapılır.

İşlemsel Ayıklama: İmalat yöntemlerinin veya makinelerin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bozuk parçalar tespit edilerek ayrılır. O an için durumu düzeltici bir girişimde bulunulmamaktadır.

Düzeltici Ayıklama: İşçilik ve kontrol sıklığı gibi kaçınılabilir hatalar nedeniyle ortaya çıkan bozuk parçalar tespit edilir. Hata kaynaklarını gidermek için anında müdahalede bulunulabilir.

Kabul örneklemesi: Hammadde girişte, imalatta veya mamul ambarına girişte yapılır, ve bulunan sonuçlara göre grup Red veya Kabul edilir. Düzeltici karar o an için söz konusu değildir.

Kontrol örneklemesi: İmalat aşamalarında yapılan örneklemede olumsuz sonuç elde edilmesi halinde makine veya işçiden kaynaklanan hatanın düzeltilmesi için derhal önlem alınır.

Örnek Alma Teknikleri

Rasyonel Örnek Alma : İdeal örnek alma tekniğidir, örnekler üniform şartlar altında çekilir.

Tesadüfi Örnek Alma : Proses aralarında karmaşık ilişkiler bulunan çok sayıda faktörün etkisi altında ise kullanılır.

Kademeli Örnek Alma : Farklı kaynaklardan gelen parçalardan örnek alınması söz konusu olduğu zaman, yani her kaynağın örnek grubunda aynı şekilde temsil edilmesi sağlanır.

-Müşteri tarafından ürün ile ilgili teknik dokumanlar, standartlar ve teknik resimler, varsa müşteri şartnamesi verilir.
-Teknik Müdür dokümanları inceleyerek kapsam gereği yapılması gereken ara kontrol adımlarını belirler. Müşteriye imalat süreci esnasında kendilerinden istenecek sertifika, rapor vb belgeler konusunda bilgi verilir.
-Müşteri belirlenen ara kontrol adımları konusunda bilgilendirilir ve müşteriyle ortak olarak muayene planı üzerinde muayene adımlarının tahmini tarihleri belirlenir.
-Teknik yönetici muayene işlemini gerçekleştirecek muayene mühendisini muayenenin kapsamı ve adımları konusunda bilgilendirerek ilgili teknik dökümanları muayene mühendisine iletir.
-Muayene mühendisi muayene öncesi, yapılacak muayenenin kapsamının gerektirdiği ilgili dokümanları ve ilgili ölçüm aletlerini yanına alır. Kullanılan Ölçüm aletleri cihaz takip listesine kaydedilir.
-İmalat aşamasında taşeron kullanılacak ise, bu bilgi daha evvelden UAC MÜHENDİSLİK yetkilisine bildirilmiş olmalıdır. Taşeron tarafından yapılan üretimin kontrolleri taşeron firmanın sahasında gerçekleştirilir. Taşeron firmayı bu kontroller ile ilgili bilgilendirmek müşterinin sorumluluğundadır.
-Üretim sürecinin kontrolleri aşağıdaki aşamaları kapsar:
-Müşteri tarafından verilen teknik dokuman, çizimlerin incelenmesi, imalat esnasındaki işlem safhalarının değerlendirilmesi ve bu işlemlerin nasıl gerçekleşeceğine dair proseslerin belirlenmesi
-Üretim başlamadan evvel taşeron, tedarikçi kullanılacak ise taşeron, tedarikçiler ile ilgili firmanın yapmış olduğu ön çalışmalar.
Malzeme kontrolü: İmalat için kullanılacak malzemenin projeye uygun olup, ilgili standartları ve gereklilikleri karşıladığına dair kontroller, mevcut ve gerekli ise malzeme sertifikasının kontrolü
İmalat ara süreçlerinin kontrolü: Kesim sonrası parçaların sabit bağlantıları gerçekleşmeden evvel projeye ekipman ve boyutsal açıdan uygunluğunun kontrolü.
-Sabit bağlantı işlemi sonrası boyutsal ve görsel olarak kontroller.
-Mevcut tahribatlı, tahribatsız muayeneler var ise bu muayenelere eşlik etme.
-Ürün ile ilgili ısıl işlem vb, işlemlerin gerçekleştirilmesine eşlik etme.
-Ürünün nihai halinin kontrolü. ( Boya, güvenlik ekipmanları, etiketleme vb.)
-Ürün ile ilgili mevcut testler var ise bu testlere eşlik etme
Yukarıda sıralanmış prosesler ile ilgili tutulmuş kalite kayıtlarının kontrolü ve onayı
-Muayene mühendisi müşteri sahasında kontrollere başlamadan evvel gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmış olduğunu kontrol eder.
-Muayene esnasından müşteri tarafından temin edilen ölçü aletlerinin kullanılacak olası halinde, ilgili ölçü aletinin kalibrasyon belgesi kontrol edilir ve mümkün ise ölçü cihazın doğrulamasına eşlik edilir.
-Muayene esnasında yapılan ölçümler, kontroller vb muayene mühendisi tarafından not edilir.
-Muayene mühendisi yaptığı kontrol sonuçlarının ilgili standartlar, direktifler, yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu değerlendirerek muayene raporunda belirtir. Bulduğu olumsuzluklar mevcut ise bu olumsuzlukları gerekçeleri ile raporunda belirtir.
-Muayene mühendisi tarafından hazırlanan rapor onay için Teknik Yöneticiye sunulur. Teknik yönetici tarafından gerekli inceleme ve kontrolleri yapılan muayene raporu onaylanarak kargo şirketi ile müşteriye ulaştırılır.
-Muayene esnasında kaydedilen olumsuzlukların müşteri tarafından giderilmesi durumunda, muayene planında belirtilmemiş bir ara kontrol gerçekleştirilerek uygunsuzluğun giderilmiş olduğu saptanır ve muayene raporu revize edilir.
-Muayene planında belirlenmiş tüm muayene adımlarının gerçekleşmesinin sonunda, muayene mühendisi her muayene adımı için oluşturduğu muayene raporlarını özetleyen son muayene raporunu oluşturur ve onay için teknik yöneticiye sunar.
Teknik yönetici, oluşturulmuş son muayene raporunu ara muayene raporları ile karşılaştırarak inceler, kontrol eder ve onaylar. Son muayene raporu kargo şirketi aracılığıyla müşteriye iletilir.