BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Temiz Oda Muayenesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Hvac sistemi ve Temiz Oda Muayeneleri

İlaç ve tıbbi malzeme/ekipman, Üretim alanları, Ameliyathaneler, Yoğun bakım üniteleri, İzolasyon odaları, Gıda üretim alanları, Mikro elektronik parça , Üretim alanları, Temiz ve/veya hijyenik oda kullanılan alanlar, Laminar hava akışlı temiz oda/cihazlar vb. Hvac sistemi performans kalifikasyonu (PQ), Hava debisi,hava hızı,hava çevrim sayısı ve hava aynılığının ölçülmesi, Monte edilmiş hepa ve ulpa filtre sızdırmazlık testi, Fark basınç ölçümü, Hava akış yönü ve hava akış karakteristiğinin görselleştirilmesi (tracer ınjectıon metod), Sıcaklık ve nem ölçümü, Partikül sayımı ve sınıflandırma hizmeti verilmektedir.

Biogüvenlik kabinlerinde; Filtre sızdırmazlık testi, Hava akış hızı testi, Hava akış yönünün görselleştirilmesi, Aydınlık seviyesi ölçümü, Gürültü seviyesi ölçümü, Alarm ve fonksiyonel işlemlerin kontrolü muayeneleri yapılmaktadır.

İzleme

Bir tesisin performansı hakkında delil elde etmek amacıyla, tarif edilmiş bir metoda ve plana göre ölçüm ve analiz yoluyla yapılan gözlem faaliyetidir.

Temiz Oda Ölçüm ve Analizleri ile ilgili Periyodik Süreler
•Sürekli: Devamlı olarak meydana gelen güncelleştirme.
•Sıklıkla: İşletme esnasında 60 dakikayı geçmeyen belirli aralıklarla meydana gelen güncelleştirme.
•6 ay: İşletme kullanımı süresince 183 günü geçmeyen ortalama aralıklarla meydana gelen güncelleştirme. Hiçbir aralık 190 günü geçmemelidir.
•12 ay: İşletme kullanımı süresince 366 günü geçmeyen ortalama aralıklarla meydana gelen güncelleştirme. Hiçbir aralık 400 günü geçmemelidir.
•24 ay: İşletme kullanımı süresince 731 günü geçmeyen ortalama aralıklarla meydana gelen güncelleştirme. Hiçbir aralık 800 günü geçmemelidir.

Sürekli uygunluğun gösterilmesi

Tesis için belirlenmiş olan hava temizliği (ISO sınıfı) şartlarına sürekli uygunluk, belirlenmiş deneylerin yapılması ve sonuçların dokümante edilmesi ile doğrulanır. İzleme verileri tesisin durumunun bir göstergesi olarak kullanılır ve deneylerin yapılma sıklığını belirlemek için bunlardan faydalanılabilir.

Sürekli uygunluk için yapılacak deneyler

Referans deney metodu ve belirlenmiş ISO sınıfına sürekli uygunluğu ispatlamak için bu deneyler arasındaki azami zaman aralığı aşağıda verilmiştir.

? ISO Sınıf 5 6 ayda bir (Partikül) Ayda bir (Hava Mikrobiyoloji)

> ISO Sınıf 5 12 ayda bir (Partikül) 3 ayda bir (Hava Mikrobiyoloji)